Objektif Kelab Rukun Negara

  1. Memperkenalkan latar belakang dan prinsip-prinsip Rukun Negara.
  2. Memberi pengertian dan kefahaman tentang kelima-lima prinsip Rukun    Negara.
  3. Menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan.
  4. Menjadikan prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan bagi melahirkan warga Malaysia yang mempunyai jati diri yang unggul, setia, bersatu padu, berwawasan, bermaruah, bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan misi national.