Moto

Membudayakan Perpaduan, Meraikan Kepelbagaian.”


LaguLima prinsip Rukun Negara

Harus menjadi cara hidup kita

Bukan sekadar ikrar sahaja

Sekali-sekala dibaca semataLima prinsip Rukun Negara

Telah Menjadi Teras Perpaduan

Membentuk satu negara

Tanpa Mengira Agama dan BangsaAmalkanlah Rukun Negara

Dalam hidup harian kita

Tanpa mengira tua muda

Mengekalkan warisan kitaLima prinsip Rukun Negara

Telah menjadi teras perpaduan

Membentuk satu negara

Tanpa mengira agama dan bangsa